ورود به كارپوشه
بسته توسعه سواد خواندن
با رويكرد مطالعات بين‌المللي پرلز
توسعه سواد خواندن يكي از مهارت‌هاي بنيادين مورد نياز دانش‌آموزان است. اين بسته آموزشي، با استفاده از كتاب‌خواني به ارزشيابي سطوح درك مطلب دانش‌آموزان در چارچوب مطالعات بين‌المللي پرلز مي‌پردازد. در داستان‌هاي اين كتاب‌ها توجه به ارزش‌هاي اخلاقي مد نظر بوده است. اين بسته در دوره اول دبستان در بستر توجه به هوش‌هاي چندگانه و در دوره دوم دبستان در بستر هوش هيجاني طراحي شده است و شامل عناصر دانش‌آموزي و مدرسه‌اي است كه مي‌توان آن را فرصتي براي توانمند سازي معلمان نيز تلقي كرد.
آموزش‌هاي مرتبط
تهران، خیابان کریمخان زند، خردمند شمالی، شماره 80
02185670
دفتر مرکزی
تلفن/پیامک
تهران، خیابان کریمخان زند، خردمند شمالی، شماره 80
02185670
دفتر مرکزی
تلفن/پیامک