ورود به كارپوشه
سامانه ارزشیابی آنلاین
از طراحی تا ارزشیابی آنلاین مبتنی بر واحدهای یادگیری
(چهارم تا دوازدهم)

در این سامانه با استفاده از اپلیكیشن و كارپوشه الكترونیكی، دانش‌آموزان و دست‌اندركاران مدرسه می‌توانند از تحقق اهداف آموزشی همه واحدهای یادگیری كتاب درسی اطمینان حاصل نمایند.
  • سفارش‌ مدرسه
    نام مدرسه مقطع جنسیت استان شهرستان شماره تماس مدرسه نام و نام خانوادگی درخواست كننده سمت شماره موبایل موضوع درخواست
تهران، خیابان کریمخان زند، خردمند شمالی، شماره 80
02185670
دفتر مرکزی
تلفن/پیامک