آموزش

در این بخش می‌توانید فیلم‌های آموزشی خدمات ارائه شده توسط مركز نوآوری‌های آموزشی مرآت را مشاهده یا دانلود كنید.

از این فیلم می‌توانید:

  • در جلسه‌ی انجمن اولیا برای نشان دادن خدمات مدرسه‌تان استفاده كنید.
  • در جلسه‌ی شورای معلمان نحوه‌ی استفاده از خدمات را مشاهده كنید.
  • و یا لینكی از این فیلم‌ها را در سایت مدرسه‌ی خود قرار دهید.