با سلام

مرکز نوآوری‌های آموزشی مرآت، در راستای بسط و توسعه خدمات و محصولات خود از تمامی دست اندرکاران ِامر آموزش که توانایی همکاری در حیطه‌های فروش و بازاریابی، نمایندگی استان و شهرستان، تایپ، صفحه‌آرایی و گرافیک، تالیف و تولید محتوای آموزشی، و ... را دارند، دعوت به همکاری می‌نماید.

برای درخواست همکاری لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید:

مشخصات فردی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیرشته تحصیلیاز تاریختا تاریخنام محل تحصیلآدرس
دكتری
كارشناسی ارشد
كارشناسی
كاردانی
دانشجو

مهارتها و تخصصها

نظیر آشنایی با نرم‌افزار و سخت‌افزار، حسابداری، مدیریت ، دوره‌های آموزشی و ...
نوع مهارت و تخصصمیزان مهارت و تخصصچنانچه دوره خاصی را طی كرده‌اید نام و آدرس محل طی دوره
عالیخوبمتوسط

سوابق شغلی در موسسات دولتی و یا خصوصی

سمتاز تاریختا تاریخنوع شغلنام محل كارآدرسدلیل ترك كار
آیا از اقوام و دوستان شما كسی در این شركت كار می‌كند؟
فروش و بازاریابی فروش و بازاریابی نمایندگی استان و شهرستان تایپ، صفحه‌آرایی و گرافیک تالیف و تولید محتوای آموزشی

اطلاعات شما با موفقیت ثبت شد.