خدمات نامه

خدمات نامه

خدمات‌نامه‌ی مرآت نحوه‌ی ارائه‌ی خدمات آموزشی این مرکز را در طول یک سال تحصیلی تشریح می‌کند. جداول زمان‌بندی برگزاری آزمون‌های هماهنگ را ترسیم نموده و نحوه‌ی توزیع مفاهیم درسیِ هر پایه‌ی تحصیلی را بر بستر اجزای مختلف «بسته مدیریت کلاسی» برای هفته‌های آموزشی در سال تحصیلی 98-1397 به تصویر می‌کشد.

خدمات نامه مرآت - دبستان

دریافت خدمات نامه دوره دبستان مرآت

خدمات نامه مرآت - متوسطه

دریافت خدمات نامه دوره متوسطه مرآت

کارتکس (بودجه بندی) 

کارتکس دانش آموزی مرآت، حاوی اطلاعات بودجه بندی دروس در هر مرحله ارزشیابی است . فایل مقطع دبستان بودجه بندی پایه های اول تا ششم و فایل متوسطه مربوط به پایه های هفتم تا دوازدهم کلیه رشته ها می باشد.

بودجه بندی - دبستان

دریافت بودجه بندی دوره دبستان

بودجه بندی - متوسطه

دریافت کارتکس بودجه بندی دوره متوسطه