تماس با ما

تلفن: 85670 (021)

لیست داخلی ها و تلفن های ضروری مرکز نوآوری های آموزشی مرآت:

نام ونام خانوادگی داخلی تلفن همراه
انسیه عزیزی 252
میترا فارسی جانی 211
حدیث نوری 210
مروارید خوش آیین 254
آرزو همتی 127
فرزانه محرابی 214
سحر میرزا بابایی 256
ستاره طریق پور 217
مجید علیخانی 150 09121334764
مهرداد زارع دار 121 09122622268
فرید عربان 296 09194703469
امیر حسین برادران 308 09127182918
پوریا ابراهیم پور 266 09377708142
کامیار مقدم 206 09128468190
ماهان قدیر زاده 238 09125126605
مهدی اسدی 216 09355451983
نشانی نمایشگاه: خیابان انقلاب، خیابان 12 فروردین، ساختمان ناشران، پلاک 277 و 275 - تلفن تماس : 02166475107