پاسخ نامه عیدانه ها

بسته عیدانه، ارمغانی نوروزی برای خانواده به منظور مهارت‌آموزی

    مجموعه‎ی عيدانه فرصتی است تا آموزش را در طول ایام تعطیلات نوروز، به خانه ببریم. این مجموعه با اهداف زیر در مرکز نوآوری‌های آموزشی مرآت گردآوری و تألیف شده است:
  • مرور مطالب تدريس شده در سال گذشته؛
  • خودارزیابی مطالب سال گذشته؛
  • تعمیق و تثبیت مطالب سال گذشته؛
  • آشنایی با نمونه سؤالات برای موفقیت در آزمون پایان سال تحصيلی.
  • شایان ذکر است همراه با مجموعه‎ی عیدانه کتاب سواد رسانه‎ای که دربارۀ نوعي سواد مطرح در دنياي معاصر، بحث می‌کند نیز برای ارائه به اولیای دانش‌آموزان در اختیار مدارس قرار خواهد گرفت. این کتاب، متنی مختصر و مفید است که به منظور آموزش سواد رسانه‌ای و آشنایی اولیاء دانش‌آموزان با این نوع از سواد تألیف و تدوین شده است. مدارس می‎توانند برای تهیه‌ی مجموعه‎ی عیدانه با بخش فروش مرکز نوآوری‌های آموزشی مرآت تماس بگیرند.
