کتاب‌های مدارس یادگیرنده معلم ژاپنی به مثابه رهبر

معرفی کتاب معلم ژاپنی به مثابه رهبر

این اثر تجربه زیسته یکی از معلمان ژاپن می­ باشد که هدف از تالیف آن را معرفی سیستم آموزش و پرورش ژاپن، آشنا ساختن خواننده با فرهنگ و جو حاکم در کلاس­ های درس ژاپن از طریق تجربیات شخص مولف در طول سه دهه معلمی و فعالیت در مدرسه می­ داند، این انتقال در این کتاب با عبارت انتقال «دی ان دی» معلمی تعبیر شده است.

این کتاب می‌کوشد به خوانندگان نشان دهد که چگونه در میدان عمل؛ یعنی مدرسه و کلاس درس، تئوری تربیتی ساخته می‌­شود، شکل می‌­گیرد، بازسازی می‌شود و توسعه می‌یابد.

این کتاب را می ­توان «درس پژوهی در میدان عمل» نیز نماید. درس­ پژوهی به مثابه الگویی اثربخش برای به‌سازی آموزش، نظریه ­ای برای به‌سازی عمل و به عبارتی دیگر ساختن نظریه در متن عمل است.

معلم ژاپنی به مثابه رهبر 1 کتاب‌های مدارس یادگیرنده

این اثر تجربه زیسته یکی از معلمان ژاپن می­ باشد که هدف از تالیف آن را معرفی سیستم آموزش و پرورش ژاپن، آشنا ساختن خواننده با فرهنگ و جو حاکم در کلاس­ های درس ژاپن از طریق تجربیات شخص مولف در طول سه دهه معلمی و فعالیت در مدرسه می­ داند، این انتقال در این کتاب با عبارت انتقال «دی ان دی» معلمی تعبیر شده است.

کتاب‌های مدارس یادگیرنده 2 معلم ژاپنی به مثابه رهبر

درباره مترجم
دکتر علیرضا رضایی

معلم ژاپنی به مثابه رهبر 3 کتاب‌های مدارس یادگیرنده

تحصیلات

  • دکتری مطالعات زبان و فرهنگ ژاپن (گرایش انسان‌شناسی زبان‌شناختی) از دانشگاه ناگویا- ژاپن

سوابق حرفه‌ای و پژوهشی

  • عضو هیئت علمی دانشکدۀ زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران، گروه زبان و ادبیات ژاپنی
  • بررسی و شناخت فرهنگ ژاپن از رویکرد زبان ژاپنی، مباحث مربوط به بررسی و شناخت روحیات مردمان ژاپن، چگونگی تداوم و بروز بارزه‌های سنتی ژاپن در زندگی امروزی جامعه این کشور و ...

تألیفات و ترجمه‌ها

  • ترجمه مشترک کتاب «پرورش هنر استدلال: الگوهای تبیین اندیشه در فرهنگ آموزش ژاپن و آمریکا» با محمدرضا سرکارآرانی اثر خانم ماساکو واتانابه، تهران: مؤسسه فرهنگی منادی تربیت، 1391.
  • ترجمه کتاب «معلم ژاپنی به مثابه رهبر» اثر یوشی تاکا ایشی کاوا، تهران: مرکز نوآوری‌های آموزشی مرآت، 1394.
کتاب‌های مدارس یادگیرنده 4 معلم ژاپنی به مثابه رهبر

ارتباط با مترجم

در این بخش پیام شما به صورت مستقیم برای نویسنده کتاب ارسال می گردد.

معلم ژاپنی به مثابه رهبر 5 کتاب‌های مدارس یادگیرنده
کتاب‌های مدارس یادگیرنده 6 معلم ژاپنی به مثابه رهبر

خودارزیابی معلم ژاپنی به مثابه رهبر

همکار گرانقدر، ضمن تشکر از شما بابت مطالعه این کتاب به استحضار می رساند 20 سوال به صورت تصادفی در صفحه روبرو نمایش داده شده است، در صورت پاسخ به سوالات به منظور یاد بود جوایزی تقدیم خواهد شد.

معلم ژاپنی به مثابه رهبر 7 کتاب‌های مدارس یادگیرنده

پرسش1 کدام یک از موارد زیر جزء کارکردهای درس پژوهی از دیدگاه ایشی کاوا نمی باشد؟

پرسش2 از دیدگاه ایشی کاوا دقیق شدن بر روی کلمه به کلمه صحبت های دانش آموزان چه پیامدی دارد؟

پرسش3 از دیدگاه ایشی کاوا ویژگی های معلم کدام است؟

پرسش4 از دید ایشی کاوا کلاس مکانی است:

پرسش5 از نظر ایشی کاوا برای پیشگیری از حوادث انسانی که تصادفاً رخ می دهند چه باید کرد؟

پرسش6 آموخته های ایشی کاوا از مدیران کوجیما و یامادا به ترتیب چه بود ؟

پرسش7 منظور از سرپرست امور آموزشی چیست ؟

پرسش8 کلاس درس از دیدگاه ساتو چگونه است؟

پرسش9 کارهای روزمره سرپرست امور آموزشی چیست ؟

پرسش10 اصول درس پژوهی چیست؟

پرسش11 بون دان توکو در ژاپن چیست؟

پرسش12 درس پژوهی از چه سالی آغاز شد؟

پرسش13 ویژگی های کلاس خوب چیست ؟

پرسش14 معنای تجزیه و تحلیل کلاس چیست؟

پرسش15 پایه و اساس کلاس های ژاپن و بریتانیا به ترتیب بر چه عواملی استوار است ؟

پرسش16 مدیریت روزمره گرایانه چیست ؟

پرسش17 نقش سرپرست امور مدرسه در چه موردی اهمیت دارد ؟

پرسش18 هدف از طرح تربیتی مدرسه اوسو چه بود ؟

پرسش19 کارهای دفتری سرپرست امور آموزشی چیست ؟

پرسش20 در دومین سال ناظمی آقای ایشی کاوا در مدرسه دوتکو از کدام کشور برای بازدید و آشنایی با این مدرسه به ژاپن آمدند ؟

معلم ژاپنی به مثابه رهبر 8 کتاب‌های مدارس یادگیرنده

نظرسنجی

همکار گرانقدر؛ به منظور کمک به ارتقاء این اثر در ویراست¬های بعدی خواهشمند است پس از تکمیل اطلاعات زیر به سوالات پاسخ گفته و ما را از نقطه نظرات ارزشمند خویش آگاه فرمایید.

معلم ژاپنی به مثابه رهبر 9 کتاب‌های مدارس یادگیرنده

عنوان کتاب را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

موضوع کتاب را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

محتوای کتاب را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

ویرایش ادبی کتاب را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

صفحه‌آرایی کتاب را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

گرافیک جلد کتاب را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

متن کتاب را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

میزان اثرگذاری کتاب را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

میزان کاربردی بودن کتاب را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

میزان تطابق کتاب با استانداردهای علمی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

کتاب‌های مدارس یادگیرنده 10 معلم ژاپنی به مثابه رهبر